Kinderen voor Kinderen

 

Ik ben erg trots op mijn kinderen en het werk dat zij doen. Zij zijn kinderen voor kinderen. Ik wens hun toe dat politiek en samenleving nu echt prioriteit gaan geven aan het ruimhartig faciliteren van goed onderwijs en goede jeugdzorg

 

Kinderen voor Kinderen heeft de middelbare leeftijd van 40 jaar bereikt. Onlangs werd dit jubileum groots gevierd in het Rotterdamse Ahoy’. De media besteedden veel aandacht aan deze bijzondere verjaardag. Al die berichten riepen bij mij veel nostalgische gevoelens op naar de tijd dat onze vier kinderen klein waren. Het kijken naar de jaarlijkse TV-uitzending was bij ons thuis een vast en vrolijk ritueel. Natuurlijk kochten we daarna ook de LP/cassetteband/CD (de techniek vorderde flink in die jaren) om alle liedjes nog wekenlang te kunnen beluisteren en luidkeels mee te zingen.

Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Onze kinderen zijn al lang uitgevlogen en hebben hun eigen nesten gebouwd. Ze leiden volwassen levens en hebben volwassen banen. Opvallend genoeg zijn ze allemaal na hun studie aan het werk gegaan in de wereld van opvoeding, onderwijs en jeugdzorg. Dat is des te opmerkelijker omdat ze aanvankelijk alle vier een studie hadden gekozen die in een andere richting wees: communicatie, econometrie, bestuurskunde en Japanologie. Om allerlei redenen braken ze stuk voor stuk na enige tijd hun studie af. Mijn vrouw en ik begonnen aan onszelf te twijfelen. Dit kon toch geen toeval zijn. Hadden wij wellicht fouten gemaakt bij het begeleiden van de studiekeuze van onze kinderen? Je zoekt als ouders al gauw de schuld bij jezelf. Maar de redenen en omstandigheden waren bij ieder kind verschillend. Dat bleek ook uit hun zoektocht naar een nieuwe opleiding. Ieder koos op eigen wijze een nieuw pad, maar de gekozen opleidingen bleken uiteindelijk behoorlijk bij elkaar in de buurt te liggen: psychologie, pedagogiek en de lerarenopleiding. Tot onze grote geruststelling en vreugde werden deze studies afgerond. Ze behaalden allemaal hun master.

Na hun studie is ieder op het gebied van zijn/haar studie aan het werk gegaan: als leraar Nederlands, als ontwikkelingspsycholoog, als jeugdbeschermer en als onderwijsadviseur. Een van de gevolgen is dat het bij ons op verjaardagen en bij familie-etentjes gonst van de verhalen over kinderen. Over zwaardere thema’s als armoede, autisme, taalachterstand, mishandeling en pleegzorg. Maar ook over vrolijke gebeurtenissen en bijzondere situaties waarin je als professional net het verschil kunt maken.

Een rode draad in al die verhalen is de permanente zorg om organisatorische knelpunten: er is altijd gebrek aan tijd, aan menskracht, aan voorzieningen, aan geld. Met lange wachtlijsten, volle klassen en hoge werkdruk tot gevolg. Het werk kan daardoor niet naar behoren worden gedaan. En uiteindelijk zijn de kinderen het kind van de rekening.

Het is daarom in ons gezin voor niemand een verrassing dat leraren de straat op gaan om te staken voor beter onderwijs en dat nota bene overheidsinspecties zelf de noodklok luiden over de jeugdzorg in een rapport met de veelzeggende titel ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. De overheid krijgt er van de eigen inspecteurs flink van langs:

De overheid neemt op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat hier om kinderen bij wie sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Deze kwetsbare kinderen moeten zonder vertraging de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom moeten  direct stappen worden gezet die ertoe leiden dat de jeugdbescherming voor deze kinderen beter functioneert. 

Ik ben erg trots op mijn kinderen en het werk dat zij doen. Zij zijn kinderen voor kinderen. Ik wens hun toe dat politiek en samenleving nu echt prioriteit gaan geven aan het ruimhartig faciliteren van goed onderwijs en goede jeugdzorg. De kinderen in Nederland zijn dat waard. En het zal ervoor zorgen dat mijn kinderen en hun collega’s dan nog beter hun belangrijke en onmisbare werk kunnen doen.

 

https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen/artikelen/kinderen-voor-kinderen-40-de-grote-show-in-ahoy

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/inspecties-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd

 

https://nos.nl/artikel/2309507-vernietigend-inspectierapport-over-jeugdzorg-kabinet-grijpt-in.html

 

Geef een reactie